Συμμετοχή της ΕΣΕ Αθήνας στους απεργιακούς αποκλεισμούς

Η ΕΣΕ Αθήνας συμμετείχε στην απεργιακή κινητοποίηση  στις 20/1/2019,ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και το άνοιγμα των καταστημάτων.ΕΙδικότερα,η  ΕΣΕ-ΑΘήνας συμμετείχε  στους απεργιακούς αποκλεισμούς μαγαζιών με πανό και συγκεκριμένα στο public Καλλιθέας.