Χωρίς εικόνα

Παρεμβάσεις στον ΟΑΕΔ ενάντια στο αίσχος των κοινωφελών προγραμμάτων

21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΣΕ Αθήνας 0

Στα πλαίσια μια σειράς εκδηλώσεων και παρεμβάσεων ενάντια στο αίσχος των κοινωφελών προγραμμάτων σκλαβιάς του ΟΑΕΔ, σας καλούμε να στηρίξετε τις παρεμβάσεις, σε συντονισμό με τη Συνέλευση […]