1. Για την ΕΣΕ

1.1 Διακήρυξη της ΕΣΕ

Κατεβάστε από εδώ την διακύρηξη της ΕΣΕ σε εκτυπώσιμη μορφή PDF.

1.2 Καταστατικό της ΕΣΕ

Καταστατική Διακύρηξη της Ελευθεριακής Συνδικαλιστικής Ένωσης Κεφάλαιο Α’ (αρχές και σκοποί) Άρθρο 1 Η Ελευθεριακή Συνδικαλιστικἠ Ένωση (Ε.Σ.Ε.) αποτελεἰ ένωση εργαζομένων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκείας και ιδιαίτερων ικανοτήτων ή προτιμήσεων, που ασκεί συνδικαλιστική δράση με βάση τις αρχές του ελευθεριακού συνδικαλισμού. Η ΕΣΕ θεωρεί πως το μέλλον της κοινωνίας ανήκει στον κόσμο της …

1.3 Ταμείο Αλληλοβοήθειας

Τι είναι το ταμείο αλληλοβοήθειας της ΕΣΕ Το ταμείο αλληλοβοήθειας της ΕΣΕ ενισχύεται σε συστηματική βάση με τις προσφορές των φίλων και των συναγωνιστών, με τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, με ένα μέρος από τη μηνιάτικη συνδρομή του κάθε μέλους της ΕΣΕ και με τα έσοδα από την έκδοση της αντζέντας των εργαζομένων. Από το …