1.2 Καταστατικό της ΕΣΕ

Καταστατική Διακύρηξη της Ελευθεριακής Συνδικαλιστικής Ένωσης

Κεφάλαιο Α’ (αρχές και σκοποί)

Άρθρο 1

Η Ελευθεριακή Συνδικαλιστικἠ Ένωση (Ε.Σ.Ε.) αποτελεἰ ένωση εργαζομένων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκείας και ιδιαίτερων ικανοτήτων ή προτιμήσεων, που ασκεί συνδικαλιστική δράση με βάση τις αρχές του ελευθεριακού συνδικαλισμού.
Η ΕΣΕ θεωρεί πως το μέλλον της κοινωνίας ανήκει στον κόσμο της εργασίας. Οι εργαζόμενοι παράγουν τον κοινωνικό πλούτο, όμως είναι αποκλεισμένοι από αυτόν. Αυτή η αντίφαση πρέπει να λυθεί. Η κοινωνική απελευθέρωση είναι αναγκαία και επιτακτική. Ο κόσμος της εργασίας πρέπει να πάρει στα χέρια του τις τύχες του. Η κοινωνική απελευθέρωση τους εργαζόμενους κυρίως αφορά.
Η ΕΣΕ θεωρεί δική της κληρονομιά την ιστορία του εργατικού κινήματος, την ιστορία του κινήματος της κοινωνικής χειραφέτησης. Εμπνέεται από την πλούσια εμπειρία του αναρχοσυνδικαλισμού και του επαναστατικού συνδικαλισμού. Αντλεί διδάγματα από την πείρα των κοινωνικών επαναστάσεων και ιδιαίτερα από τις ελευθεριακές τους τάσεις. Αποτελεί παράδειγμα για μας, η δράση της CNT στα πλαίσια της ισπανικής επανάστασης (1936-1939). Οι ιδέες του ελευθεριακού συνδικαλισμού δεν είναι κάτι το πρόσκαιρο. Έρχονται από πολύ μακριά και πάνε πολύ μακριά.

Άρθρο 2

Οι σκοποί της Ε.Σ.Ε., είναι οι ακόλουθοι:
1. Η ανάπτυξη ενός διαφορετικού συνδικαλισμού, οριζόντιου αντι-ιεραρχικού, αυτοδιαχειριστικού, ταυτόχρονα διεκδικητικού και επαναστατικού.
Αυτός ο συνδικαλισμός θα είναι: – ικανός να παρέμβει στους καθημερινούς υλικούς όρους ζωής του κόσμου της εργασίας (μισθωτοί, υποαπασχολούμενοι, άνεργοι, μελλοντικοί εργαζόμενοι) και να τους βελτιώσει. Ο συνδικαλισμός, για εμάς, στοχεύει στην διεύρυνση της ανάκτησης του κοινωνικού πλούτου που παράγεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους, με αύξηση των απολαβών από την εργασία τους, καθώς και στη διεύρυνση του ελέγχου των εργαζομένων πάνω στην ίδια τους τη ζωή, με μείωση του χρόνου εργασίας. – ικανός, μέσω των ελευθεριακών αρχών που συγκροτούν τη λειτουργία και τη δράση του, να διαμορφώσει σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πεδίο τη δυναμική και βίαιη ρήξη με τον καπιταλισμό και την κρατική του έκφραση, στην προοπτική του περάσματος σε μια κοινωνία ελευθεριακή, κομμουνιστική, χωρίς εκμετάλλευση (και κυριαρχία) ανθρώπου από άνθρωπο. Παλεύουμε για μια κοινωνία που θα είναι ικανή να πραγματώσει την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των ικανοτήτων και των επιθυμιών του συνόλου των μελών της, και να σταματήσει την οικολογική καταστροφή. Η μορφή την οποία είναι δυνατό να λάβει μια τέτοια ρήξη δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής δύναμης της κοινωνίας, όταν λειτουργεί ανεξάρτητα από πολιτικές πρωτοπορίες οποιασδήποτε μορφής, της συνδικαλιστικής συμπεριλαμβανομένης.
2. Η ρήξη με το γραφειοκρατικό συνδικαλισμό τόσο στη λειτουργία του όσο και ως θεσμού, ο οποίος ακρωτηριάζει τις δυνατότητες των εργαζομένων να εξασφαλίσουν ουσιαστικές νίκες σε βάρος της εργοδοσίας. Η ΕΣΕ θέτει ως έναν από τους μακροπρόθεσμους στόχους της τη δημιουργία μιας Ελευθεριακής Συνομοσπονδίας Εργασίας και προσπαθεί να συμβάλει σε αυτό.
3. Η καλλιέργεια μέσα στους εργαζόμενους, σε κάθε κλάδο και δια-κλαδικά, της αντίληψης πως, ό,τι έχει ως τώρα κερδηθεί και ό,τι μπορεί παραπέρα να κερδηθεί από τους εργαζόμενους, είναι πάντα -και μόνο- αποτέλεσμα συλλογικής διεκδίκησης και πάλης, ανεξάρτητα από τις μορφές που αυτή λαμβάνει κατά περιόδους.
4. Η κατάργηση όλων των ταξικών και ιεραρχικών διακρίσεων στην κοινωνία. Κανένα προνόμιο για κανέναν δεν είναι αποδεκτό από εμάς, είτε πρόκειται για προνόμια φύλου, φυλής, καταγωγής, πεποιθήσεων, ιδιαίτερων ικανοτήτων, προτιμήσεων.
5. Η προβολή της ιδέας, ότι η ομοσπονδιακή και οριζόντια δομή, εκτός από εργαλείο αποτελεσματικής συνδικαλιστικής δράσης, είναι μία πρόταση οργάνωσης της παραγωγής, της οικονομίας, της κοινωνίας. Η προώθηση της ανάπτυξης δομών και λειτουργιών που να είναι αντίστοιχες με τη νέα μορφή της κοινωνικής οργάνωσης που επιδιώκουμε, ώστε να αποτελέσουν μία συγκροτημένη πρόταση κοινωνικού μετασχηματισμού.

Κεφάλαιο Β’ (μέσα)

Άρθρο 3

Για να πραγματοποιήσει τους παραπάνω σκοπούς η Ε.Σ.Ε. μεταχειρίζεται τα ακόλουθα μέσα:
1. Συμβάλει στη συγκρότηση ανεξάρτητων αντι-γραφειοκρατικών πρωτοβάθμιων σωματείων σε εργασιακούς χώρους και κλάδους. Όπου είναι εφικτό συμβάλει στη συγκρότηση συνδικαλιστικών σχημάτων, ή συμμετέχει σε συνδικαλιστικά σχήματα που δε συγκρούονται με τις αρχές και τους σκοπούς της.
2. Προωθεί την άμεση δράση, τη συναδελφική αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση στους χώρους δουλειάς και τους κλάδους.
3. Παρεμβαίνει στα γραφειοκρατικά συνδικάτα -αφού εξετάσει κατά περίπτωση, αν υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης σε αυτά-, προωθώντας τη λογική των Γενικών συνελεύσεων στους εργασιακούς χώρους και κλάδους, διεκδικώντας να καταστούν αυτές το κέντρο λήψης των αποφάσεων με εκπροσώπους ανά πάσα στιγμή ανακλητούς, καταργώντας στην πράξη την εξουσία των Διοικητικών Συμβουλίων.
4. Υιοθετεί οιοδήποτε μέσο συνδικαλιστικής πάλης πέραν των παραδοσιακών, με την προϋπόθεση ότι το μέσο δεν έρχεται σε ρήξη με τις αρχές του ελευθεριακού συνδικαλισμού.
5. Δημοσιεύει αφίσες, μπροσούρες, προκηρύξεις, ενημερωτικά φυλλάδια και περιοδικά έντυπα. Επιμελείται εκδόσεις βιβλίων.
6. Αποστέλλει ανακοινώσεις στον Τύπο για λόγους πληροφόρησης των συναδέλφων και μόνο, μετά από σχετική πρόταση που γίνεται αποδεκτή από την ένωση ή τις ενώσεις,
7. Συνεργάζεται με συνδικαλιστικές οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού που κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών και την από κοινού δράση για ζητήματα που αφορούν το εργατικό κίνημα. Με τις ελευθεριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις επιδιώκει έναν μόνιμο και σταθερό συντονισμό. Με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν ένα ταξικό – μαχητικό προσανατολισμό συναντιέται σε ένα κοινό μέτωπο αντίστασης.
8. Στηρίζει την δημιουργία Ταμείων Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας για την ενίσχυση διωκόμενων εργατών, απεργών και απολυμένων.
9. Στηρίζει την ίδρυση ελευθεριακών οργανισμών (π.χ. ελευθεριακών σχολείων, κοινωνικών κέντρων κ.α.). Ενθαρρύνει την κατάληψη των μέσων παραγωγής από τους εργαζόμενους και τη λειτουργία τους για δικό τους όφελος (αυτοδιαχειριστικά εγχειρήματα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ (πόροι)

Άρθρο 4

Τα έσοδα της Ε.Σ.Ε. προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές:
1. Μηνιαίες εισφορές των μελών προς την Ένωση. Οι γενικές συνελεύσεις, οι συνδιασκέψεις και το συνέδριο της Ε.Σ.Ε. προσδιορίζουν τα ποσά εισφοράς των μελών. Το κάθε μέλος της Ε.Σ.Ε. συνεισφέρει στην Ένωση ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες.
2. Έσοδα από πωλήσεις εντύπων, βιβλίων, καθώς και άλλου υλικού της Ε.Σ.Ε.
3. Έσοδα από εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ε.Σ.Ε. ή από οικονομικές ενισχύσεις φίλων της Ένωσης.

Άρθρο 5

Η Ε.Σ.Ε. δε δέχεται καμία επιχορήγηση από εταιρείες, επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς, κόμματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Αποφεύγει οποιαδήποτε εισφορά θα ήταν δυνατό να παραβιάσει την ανεξαρτησία της και να αλλοιώσει τον χαρακτήρα της.

Άρθρο 6

Τα έσοδα της Ε.Σ.Ε. χρησιμοποιούνται για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, την έκδοση υλικού και την κάλυψη οδοιπορικών σε μέλη της Ένωσης που την εκπροσωπούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, όπως επίσης και για την αλληλέγγυα δράσης της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ (μέλη)

Άρθρο 7

Μέλη της Ε.Σ.Ε. μπορούν να γίνουν όσοι δεν εκμεταλλεύονται μισθωτή εργασία και αποδέχονται τις αρχές, τους σκοπούς και τα μέσα της Ένωσης, όπως τα παραπάνω προσδιορίζονται στην ιδρυτική της διακήρυξη και το καταστατικό της. Δε δικαιούνται να γίνουν μέλη της ΕΣΕ αστυνομικοί, ιδιωτικοί αστυνομικοί και γενικότερα εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας, στρατιωτικοί, κληρικοί, μέλη του δικαστικού σώματος. Τα μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας, εξαιρουμένων των μελών φασιστικών οργανώσεων και των φερόντων ρατσιστικές, φασιστικές, εθνικιστικές κι σεξιστικές ιδέες.

Άρθρο 8

Η εγγραφή των μελών γίνεται μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων προς τη Γενική Συνέλευση. η εγγραφή του νέου μέλους πρέπει να συγκεντρώνει την αποδοχή των 2/3 της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9

Τα μέλη διασφαλίζουν την λειτουργία της Ένωσης με τη φυσική υποχρέωση τους να συμμετέχουν στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και στις δραστηριότητες της ένωσης. Όλα τα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματά (είναι ισότιμα) για τα ζητήματα που απασχολούν την ΕΣΕ. Υποχρέωση των μελών αποτελεί η οικονομική συνεισφορά μέσω της συνδρομής που έχει καθοριστεί. Σε περιπτώσεις ανέργων χωρίς άλλους οικονομικούς πόρους ή μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα η υποχρέωση αυτή αναστέλλεται ή εξαιρείται.

Άρθρο 10

Οι Γενικές Συνελεύσεις των Ενώσεων διατηρούν το δικαίωμα να αποβάλλουν κάποιο μέλος τους, εάν θεωρήσουν ότι με τη δράση του αντιτίθεται στις αρχές, τους σκοπούς και τα μέσα της Ένωσης, ή εναντιώνεται στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, ή εμποδίζει τη λειτουργία της, ή δεσμεύει την Ένωση με πράξεις και πρωτοβουλίες που δεν αποφασίστηκαν από αυτή. Η αποβολή ενός μέλους προϋποθέτει την έγκρισή της από τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης. Με την ίδια πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκφράσει σε κάποιο/α μέλος/η προειδοποίηση αποβολής, ή προσωρινής αναστολή της ιδιότητας του μέλους. Τα μέλη που εγκαλούνται σχετικά, έχουν δικαίωμα απολογίας μέσα στις δύο επόμενες Γενικές Συνελεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ (δομή της Ένωσης)

Άρθρο 11

Η Ε.Σ.Ε. λειτουργεί ομοσπονδιακά, βασιζόμενη σε τοπικές και κλαδικές ενώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ (Αποφάσεις)

Άρθρο 12

Όργανο λήψης αποφάσεων, σε πανελλαδικό επίπεδο, της Ε.Σ.Ε. είναι το Συνέδριο ή η Συνδιάσκεψή της. Όργανο λήψης αποφάσεων των τοπικών και κλαδικών ενώσεων είναι η γενική τους συνέλευση. Οι αποφάσεις παίρνονται με γνώμονα το στόχο της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία. Εάν μια πρόταση μειοψηφήσει, τα μειοψηφούντα μέλη, ή ενώσεις διατηρούν το δικαίωμα να ακολουθήσουν τη δική τους πρακτική, χωρίς να χρησιμοποιούν τα σύμβολα και το όνομα της Ε.Σ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ (Συντονισμός)

Άρθρο 13

Η ανάθεση συντονιστικών αρμοδιοτήτων σε μέλη της Ε.Σ.Ε. γίνεται όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις συνελεύσεις. Οι συντονιστές ή συντονίστριες αναλαμβάνουν το ρόλο αυτό κυκλικά, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται ότι κάποιο μέλος έχει σοβαρούς λόγους να αρνηθεί για τον εαυτό του το ρόλο αυτό. Η διάρκεια διατήρησης από κάποιο μέλος της ιδιότητας αυτής και οι όροι άσκησης του ρόλου αυτού ορίζονται κατά αποκλειστικότητα από τις γενικές συνελεύσεις των τοπικών ή κλαδικών οργανώσεων. Κανένα μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να έχει πάνω από μια θέσεις συντονιστή. Κανένα μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να έχει την ίδια θέση συντονιστή για δύο συνεχόμενες θητείες. Κρίνεται σκόπιμο, για την εξυπηρέτηση του πανελλαδικού συντονισμού των κλαδικών και τοπικών οργανώσεων, να ορίζονται από κάθε συνέλευση δύο ανακλητοί εκπρόσωποι ώστε να μεταφέρουν τις αποφάσεις των τοπικών και κλαδικών οργανώσεων σε περιπτώσεις έκτακτων συναντήσεων πανελλαδικού συντονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ (Αναθεώρηση του καταστατικού, διάλυση της Ένωσης)

Άρθρο 14

Τα άρθρα του καταστατικού μπορούν να αναθεωρηθούν, να αντικατασταθούν ή να καταργηθούν με πλειοψηφία των 2/3 της Συνδιάσκεψης ή Συνεδρίου (γενική συνέλευση) της Ένωσης. Με την ίδια πλειοψηφία η Συνδιάσκεψη μπορεί να καταργήσει το σύνολο του καταστατικού. Το νέο καταστατικό μπορεί να εγκριθεί με πλειοψηφία των 2/3.

Άρθρο 15

Οποιαδήποτε τοπική ή κλαδική ένωση μπορεί να διαλυθεί με απόφαση των 4/5 των μελών της. Η ίδια η ΕΣΕ μπορεί να διαλυθεί με απόφαση των 4/5 του Συνεδρίου της, ή της πανελλαδικής της συνδιάσκεψης.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης