Χωρίς εικόνα

Για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας (ΚΟΧ) και την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας (Voucher) / ΣΩ.Β.Α.

19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΣΕ Αθήνας 0

Εδώ και ενάμιση χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή ενός νέου εργασιακού μοντέλου από πλευράς κράτους και κεφαλαίου για την υποτιθέμενη ανακούφιση νέων ή/και μακροχρόνια […]