Χωρίς εικόνα

Απόφαση Γ.Σ. του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ (13/6/2014)

16 Ιουνίου 2014 ΕΣΕ Αθήνας 0

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της 13ης Ιουνίου 2014 του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑΜετά από μήνες ψεύτικων υποσχέσεων και δεσμεύσεων από το Υπουργείο Παιδείας, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται […]