Χωρίς εικόνα

DEATH-TOX THE KILLER CAFE

30 Ιουλίου 2018 ΕΣΕ Αθήνας 0

DEATH-TOX THE KILLER CAFE.Αφίσα που κολλιέται πανελλαδικά, με αφορμή τον θάνατο των δυο εργαζόμενων διανομέων του de-tox Λάρισας.