Οικονομικός Απολογισμός για το 2016 του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της ΕΣΕ Αθήνας

                           

 

ΕΣΟΔΑ

υπόλοιπο Ταμείου από 31/12/2015…………………………….1.626,50 €

από συνδρομές (μελών και φίλων της ΕΣΕ)………………..1.222,00 €

από πωλήσεις ατζέντας 2016…………………………………….2.192,60 €

εισφορές (οικονομική ενίσχυση)…………………………………..156,83 €

από πωλήσεις ατζέντας 2017………………………………………..532,80 €

επιστροφή βοηθημάτων που δεν χρησιμοποιήθηκαν
(για δικαστικά συναδελφισσών κλινικής ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟ,
ενίσχυση σε απολυμένο συνάδελφο στο ΕΚΠΑ)……………..400,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ…………………………………………………………..6.130,73 €

 

 

ΕΞΟΔΑ

βοηθήματα αλληλεγγύης…………………………………….3.560,00 €

δάνειο σε ομάδα συντρόφων από Πέραμα………………..250,00 €

ανατύπωση ατζέντας 2016……………………………………..471,13 €

επιστροφή ατζεντών του 2015 από Εκδόσεις
Συναδέλφων, που από λάθος μας είχαν πληρωθεί………..22,00 €

τύπωμα ατζέντας 2017………………………………………..1.037,75 €

ανατύπωση ατζέντας 2017…………………………………….700,00 €

ταχυδρομικά (αποστολή ατζέντας σε επαρχία)…………….30,50 €

έξοδα εμβάσματος (χρήματα που ήρθαν
ως ενίσχυση από Βερολίνο)…………………………………………4,00 €

τύπωμα κειμένου παρουσίασης του Ταμείου
Αλληλοβοήθειας για εκδήλωση ΕΣΕ Θεσ/κης……………….3,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ…………………………………………………………6.078,38 €

 

 

Υπόλοιπο Ταμείου για 1/1/2017…………………………….52,35 €

 

Τα βοηθήματα που δόθηκαν το 2016 είναι τα παρακάτω:

σε 5 προς απέλαση φοιτητές (δικαστικά)………………………200,00 €

σε απολυμένη συναδέλφισσα από ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (δικαστικά)……………………………………………….300,00 €

σε συνάδελφο με σοβαρά προβλήματα υγείας από Σωματείο Σερβιτόρων    Μαγείρων – Θεσ/κης……………………………………………………..200,00 €

σε κατάληψη Νοταρά (για φιλοξενία προσφύγων)…………..200,00 €

συμβολή στην αποκατάσταση του σπασμένου φωτογραφικού                                           φακού της  Α……………………………………………..200,00 €

σε Πέτρο Καπετανόπουλο (δικαστικά)……………………………………200,00 €

σε μαθητή που κατέθεσε αγωγή στους ΔΕΛΤάδες
που τον ξυλοκόπησαν (δικαστικά)……………………………………………….200,00 €

σε Ρομπέν του Ξύλου………………………………………………………………200,00 €

σε συνάδελφο με εργατικό ατύχημα στο ΕΚΠΑ…………………………………..200,00 €

σε Σωματείο Μισθωτών Εκπαιδευτικών Θεσ/κης για διώξεις του σωματείου…….200,00 €

σε δύο απολυμένους συναδέλφους στα Γιάννενα……………………………………400,00 €

σε απολυμένους συναδέλφους ΣΑΛΑΝΤΙΝ (δικαστικά)…………………………….200,00 €

σε δύο διωκόμενους συναδέλφους της CNT-F
στην πόλη Λιλλ της Γαλλίας (δικαστικά)……………………………………………..200,00 €

σε άνεργο συνάδελφο…………………………………………………………….340,00 €

σε μία συναδέλφισσα από κλινική ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟ (αμοιβή δικηγόρου)…………250,00 €

συμβολή στο αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής της συντρόφισσας  Lola Gutiérrez (CGT Βαρκελώνης)………………………………………………….70,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ……………………………………………………………………3.560,00 €

το 2015 είχαν διατεθεί σε βοηθήματα αλληλεγγύης
από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΕΣΕ Αθήνας 2.700,00 ευρώ,                                        
ενώ το 2014 είχαν διατεθεί 2032,00 ευρώ 

 

Οικονομικές εισφορές για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΕΣΕ
μπορούν να κατατίθενται στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασμό:      

Τράπεζα: Πειραιώς
Αριθμός λογαριασμού: 5087-070937-715
IBAN: GR86 0172 0870 0050 8707 0937 715                                                                              
BIC: PIRBGRAA