ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ AGR-Clarin (Αργεντινή) – also in Spanish and English

Η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση (ΕΣΕ Αθήνας) στέλνει συναδελφικό αγωνιστικό χαιρετισμό στους εργαζόμενους του τυπογραφείου της εφημερίδας AGR-Clarin στην Αργεντινή που βρίσκονται σε πολυήμερο αγώνα (κατάληψη του εργασιακού χώρου), ζητώντας να ανακληθούν οι απολύσεις συναδέλφων τους.
Καταγγέλλουμε την απεργοσπαστική ταχτική της εργοδοσίας, η οποία για να σπάσει την κινητοποίηση τυπώνει το κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας στη γειτονική Χιλή. Η επιχειρησιακή επιτροπή των εργαζομένων της AGR-Clarin έστειλε επιστολή στα χιλιάνικα συνδικάτα, μαζί και στο συνδικάτο των φορτηγατζήδων της Αργεντινής, ζητώντας την αλληλεγγύη τους: να μην τυπώνουν, ούτε να μεταφέρουν το απεργοσπαστικό έντυπο.
Ο αγώνας των εργαζομένων στο τυπογραφείο της Clarin αποτελεί κομμάτι του γενικότερου αγώνα του αργεντίνικου εργατικού κινήματος ενάντια στα μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης Μάκρι και στις αντεργατικές επιλογές των αφεντικών. Η κυβέρνηση Μάκρι επιτίθεται στις εργατικές κατακτήσεις και προσπαθεί να αφαιρέσει δικαιώματα και ελευθερίες κατακτημένα με αγώνες. Ένα ακόμη δείγμα της αντεργατικής της επιθετικότητας είναι η προσπάθεια να καταστείλει και να διαλύσει το αυτοδιαχειριζόμενο ξενοδοχείο Bauen στο Μπουένος Άιρες.
Βρισκόμαστε τόσο μακριά από την Αργεντινή, αλλά ταυτόχρονα τόσο κοντά στους αγώνες των Αργεντινών εργαζομένων. Καλούμε κάθε εργατική συλλογικότητα να υποστηρίξει με μηνύματα συμπαράστασης τους συναδέλφους στο τυπογραφείο της Clarin.

H ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ – ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ
Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση (ΕΣΕ Αθήνας)
https://ese.espiv.net/   ese-ath@espiv.net
MENSAJE DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE AGR-Clarin (Argentina)
La UniÓn Sindicalista Libertaria de Atenas (ΕΣΕ Αθήνας) saluda a la lucha de los compañeros trabajadores de la grafica del periódico AGR-Clarin en Argentina que están mucho tiempo luchando (en ocupación del lugar donde trabajan), pidiendo la revocación de los despidos.
Denunciamos la estrategia  reaccionaria de la patronal que imprime la revista dominical en Chile para romper la lucha obrera. La comisión interna de los trabajadores de  AGR-Clarin envió una carta a las centrales sindicales de Chile y a los sindicatos de gráficos y camioneros de este pais, pidiendo la solidaridad de ellos, que no impriman, ni transporten ese periodico.
La lucha de los trabajadores en la gráfica de Clarin es parte de la lucha general de todo el movimiento obrero argentino contra las medidas de ajuste economico del gobierno Macri y los planteaminentos del empresariado argentino que atacan los derechos de los trabajadores. El propio gobierno Macri ataca las conquistas obreras e intenta quitar derechos y libertades conquistadas con luchas. Una muestra más de la agresividad del gobierno es el intento de oprimir y disolver el hotel autogestionado Bauen en Buenos Aires.
Estamos muy lejos de la Argentina pero tan cerca de las luchas de los obreros argentinos. Llamamos a todas la colectividades de trabajadores a apoyar con notas de solidaridad con los compañeros en la gráfica de Clarín
LA SOLIDARIDAD ES EL ARMA DE LOS OBREROS – GUERRA A LA GUERRA DE LOS PATRONES.
OBREROS UNIDOS JAMAS SERAN VENCIDOS.
Union Sindicalista Libertaria de Atenas (ESE Athens)
         https://ese.espiv.net/   ese-ath@espiv.net
SUPPORT MESSAGE TO THE EMPLOYEES OF AGR-Clarin (Argentina)
The Libertarian Syndicalist Union (ESE Athens) sends support and solidarity greeting to the employees of the printing of AGR-Clarin newspaper in Argentina that are in multi-day struggle (occupation of the workplace), asking to revoke their colleagues layoffs.

We denounce the strikebreaking tactic of the employer, which in order to break the mobilization, he prints the Sunday edition of the newspaper in the neighboring country of Chile. The business committee of the AGR-Clarin workers sent a letter to the Chilean unions and in the union of Argentine truckers, asking for their solidarity: not to print or transfer the scabs form.

The struggle of the workers in the printing facilities of Clarin is part of the general struggle of the Argentine labor movement against the government’s austerity measures Macri, as well as against the anti-working-class choices of the bosses. The Macri government attacks on workers’ achievements and tries to remove rights and freedoms conquered through struggle. The attempt to repress and dismantle the self-managed Bauen Hotel in Buenos Aires, it’s one more example of the anti-labor aggression.

We are so far away from Argentina, but yet so close to the Argentinean workers’ struggles. We call every labor collective to stand in solidarity with the printing workers, by sending messages of support to Clarin.

SOLIDARITY IS THE WEAPON OF LABOR PEOPLE

WAR TO THE BOSSES
WORKERS UNITED – NEVER DEFEATED

Libertarian Syndicalist Union (ESE Athens)

https://ese.espiv.net/   ese-ath@espiv.net