“Διεθνισμός και μαχητικός συνδικαλισμός”-Συμμετοχή της ΕΣΕ στην εκδήλωση στην Μαδρίτη.

“Διεθνισμός και μαχητικός συνδικαλισμός”
Εκπρόσωποι από Solidaridad Obrera, SAC, USI, ΕΣΕ
Στο πλαίσιο του συνδικαλιστικού σχολείου “Nacho Cabañas”
Σάββατο 11 Μάη 2019 στις 11:30 π.μ.
στο βιβλιοπωλείο “Traficantes de Sueños” (Διακινητές Ονείρων) στη
Μαδρίτη
________________