Κυκλοφόρησε το Ημερολόγιο των Εργαζομένων για το 2021

Κυκλοφόρησε το Ημερολόγιο των Εργαζομένων για το 2021 απο την ΕΣΕ-Αθήνας,με θεματική:Κρίση,πανδημίες και κοινωνικός αυτοματισμός.

Τα έσοδα απο το ημερολόγιο των εργαζομένων διατίθενται για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΕΣΕ-Αθήνας.

Στα 10 χρόνια λειτουργίας του ταμείου αλληλοβοήθειας,έχουν δοθεί,περίπου 21.000 ευρώ σε άτομα που τα είχαν ανάγκη.

‘Οποιος-α ενδιαφέρεται να αποκτήσει το ημερολόγιο των εργαζομένων,μπορεί να επικοινωνήσει μέσω μέηλ με την ΕΣΕ:ese-ath@espiv.net