Ανάρτηση πανο στην πλατεία Ν.Πεντέλης

Ανάρτηση πανό στην πλατεία Ν.Πεντελης:

Μάθε τα δικαιώματα σου.

Σταμάτα την κλοπή των αφεντικών.

Ελευθεριακή Συνδικαλιστική ‘Ενωση -ΕΣΕ-Αθήνας