Παρέμβαση για εκδικητική απόλυση συναδέλφισσας σε ιατρείο.

20 Μαΐου 2022 ΕΣΕ Αθήνας 0

Ακολουθεί το κείμενο που μοιράστηκε.ΕΜ ΜΑΣ ΑΠΟΛΥΟΥΝ, ΕΜ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΚΙΟΛΑΣ!Η συναδέλφισσα Μ. απολύθηκε εκδικητικά από το δερματολογικό ιατρείο Ειρ. Στεφανάκη μετάαπό 3 χρόνια απασχόλησής […]