Παρέμβαση για εκδικητική απόλυση συναδέλφισσας σε ιατρείο.

Ακολουθεί το κείμενο που μοιράστηκε.
ΕΜ ΜΑΣ ΑΠΟΛΥΟΥΝ, ΕΜ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΚΙΟΛΑΣ!
Η συναδέλφισσα Μ. απολύθηκε εκδικητικά από το δερματολογικό ιατρείο Ειρ. Στεφανάκη μετά
από 3 χρόνια απασχόλησής της ως αισθητικός. Η καταχρηστική αυτή απόλυση θεωρούμε ότι έγινε
για λόγους εμπάθειας προς την εργαζόμενη, καθώς θεωρήθηκε πως η επιλογή της να μην
εμβολιαστεί κατά της covid19 διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου και έρχεται σε
ρήξη με τις προσωπικές επιθυμίες της εργοδοσίας.

Η εχθρική στάση της εργοδότριας φάνηκε ήδη μετά την τελευταία άδεια του καλοκαιριού αφού
απέφευγε να μιλήσει με την εργαζόμενη για θέματα δουλειάς, δυσκολεύοντάς την έτσι να παρέχει
τις υπηρεσίες της. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η Μ., αφού ανάρρωσε από covid19, ζήτησε να
επιστρέψει στην εργασία της ,όπως είχε δικαίωμα από το νόμο.Η απάντηση στο δίκαιο αίτημα της
συναδέλφισσας ήταν φωνές και προσβολές. Η εργοδότρια έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει
την οικειοθελή αποχώρηση της συναδέλφισσας ώστε να γλυτώσει την αποζημίωση απόλυσης. Και
φυσικά κάθε κουβέντα έληγε περίπου ως εξής :“εγώ είμαι το αφεντικό, όποτε θέλω απολύω”.

Μετά από πιέσεις, η συναδέλφισσα κατάφερε τελικά να επιστρέψει στη δουλειά της. Τρεις
μόλις μέρες αργότερα, όμως, της δόθηκε η απόλυσή της.

Τι χρωστάει η γιατρός στη συναδέλφισσα;
i. διαφορές δεδουλευμένων αποδοχών και
επιδομάτων αφού την υπασφάλιζε,
ii. αμοιβή για πρόσθετη εργασία γραμματέα που της είχε
επιβάλει και
iii. διαφορά στην αποζημίωση απόλυσης αφού κι αυτή την πήρε μειωμένη.
Όλα αυτά τα χρωστούμενα η εργοδότρια τα χαρακτήριζε «παράλογες απαιτήσεις».
Η Μ. όπως και πολλά συνάδελφά μας, εργαζόταν σε συνθήκες επισφάλειας, ασφαλιζόμενη όχι
με βάση τις πραγματικές της απολαβές και επιφορτισμένη με εργασίες πέρα από τα καθήκοντά της,
πράγματα τα οποία έχουν καταγγελθεί στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας μαζί με τις διεκδικήσεις
της για καταβολή των οφειλόμενων ποσών, ενώ έχει κατατεθεί και σχετική αγωγή στο δικαστήριο.

Στεκόμαστε αλληλέγγυα δίπλα στον αγώνα της συναδέλφισσάς μας για την
καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων και αποζημίωσης για παράνομη απόλυση
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ(Ε.Σ.Ε)