Ρεμπέτικο γλέντι,για την οικονομική ενίσχυση της Ελευθεριακής Συνδικαλιστικής Ενωσης(ΕΣΕ)

Ρεμπέτικο γλέντι με τη “Λαϊκή Οργή, για την οικονομική ενίσχυση της Ελευθεριακής Συνδικαλιστικής Ενωσης (ΕΣΕ)