Συνάντηση Κοκκινόμαυρου Συντονισμού στην Βαρσοβία της Πολωνίας

Από τις 6 έως 8 Οκτώβρη / 2017, πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας, η συνάντηση του διεθνούς αναρχοσυνδικαλιστικού συντονισμού Red and Black Coordination και το συνέδριο “Privartised” για τις εργασιακές σχέσεις των εργαζόμενων στην τέχνη, που διοργάνωσαν για λογαριασμό του συντονισμού οι αντίστοιχες κλαδικές ενώσεις της ΙΡ (Εργατική Πρωτοβουλία – αναρχοσυνδικαλιστική ένωση που συμμετέχει στον  Κοκκινόμαυρο Συντονισμό).

Στο συντονισμό συμμετείχαν οι εξής: ΕΣΕ (Ελλάδα),  ΙΡ (Πολωνία) και SO (Ισπανία), ενώ στο “Privartised” συμμετείχαν επίσης εργαζόμενοι στον κλάδο των τεχνών από: SAC (Σουηδία), CNT-F (Γαλλία) και CNT (Ισπανία).
Σε μια περίοδο που οι εθνικισμοί οξύνονται τέτοιες πρωτοβουλίες είναι κρίσιμο να πολλαπλασιαστούν και  να στηριχθούν με κάθε τρόπο.
Να χτίσουμε τη διεθνή αλληλεγγύη των εργατών απέναντι στο κεφάλαιο και τα έθνη κράτη.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ