Οικονομικός Απολογισμός για το 2017 του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της ΕΣΕ Αθήνας

ΕΣΟΔΑ
υπόλοιπο Ταμείου από 31/12/2016………………..…………52,35
από συνδρομές……………………………………………………..585,00
από ατζέντες 2016……………………..
…………………………..61,00
από ατζέντες 2017…………………………………………………..2908,70
από ατζέντες 2018……………………………………………………89,00
εισφορές (οικονομική ενίσχυση)…………………………………2130,25
ενισχύσεις από εξωτερικό (Μιλάνο, Ιένα Θουριγγίας)…….225,00
από Πρωτοβουλία για Π.Κ…………………………………………40,00

επιστροφή βοηθήματος από συνάδελφο
(που δεν χρησιμοποιήθηκε)………………………………………100,00
από πωλήσεις του βιβλίου, “Guerre Serville ή αλλιώς Πόλεμος
Σκλάβων, Λίγα λόγια για την Εξέγερση του Ιούνη του 1848 στη Γαλλία”…..66,08
σύνολο……………………………………………………………………6257,38

ΕΞΟΔΑ
βοηθήματα αλληλεγγύης……………….………………………2500,00

τύπωμα ατζέντας 2018……………………..…………………..1100,00

ταχυδρομικά (αποστολή ατζέντας σε επαρχία)…………….5,00
έξοδα εμβάσματος (χρήματα που ήρθαν ως ενίσχυση
από Μιλάνο και Ιένα)……………………………………………….8,00
αγορά μπλοκ αποδείξεων………………………………..………6,40
σύνολο………………………………………………………………..3619,40

υπόλοιπο Ταμείου για 1/1/2018…………………………….2637,98


τα βοηθήματα που δόθηκαν το 2017 είναι τα παρακάτω:

σε 4 ανέργους συναδέλφους……………………………..………………………..……………700,00
σε Ξενώνα Φιλοξενίας Μεταναστών ΗΩΣ………………..………………………………….200,00
για Β.Μ. (προβλήματα υγείας)…………………………………………………………………..300,00
σε κοπελιά (προβλήματα υγείας)……………………………………………………………….200,00
σε συνάδελφο NAIL STATIOΝ Νέα Ιωνία (δικαστικά έξοδα)
…………….…………….100,00
για εμπειρογνώμονα στη δίκη του Τ. Θεοφίλου……………………………….……………200,00

σε άνεργη συνάδελφο (προβλήματα υγείας)………………………………………………..200,00
για τρόφιμα και είδη ανάγκης για Λαύριο.
…………………………………………………….200,00
γεννητούρια συντρόφισσας………………………………………
……………………………200,00
για εφετείο απολυμένης συναδέλφου από “Πρωτοπορία”…….
………………………..200,00  

σύνολο για βοηθήματα το 2017…..……………….…………………………………………….2500,00


το 2016 δόθηκαν από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας 3560,00€ σε βοηθήματα

το 2015 δόθηκαν 2700,00
το 2014 δόθηκαν 2032,00


Οικονομικές εισφορές για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΕΣΕ
μπορούν να κατατίθενται στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασμό:


Τράπεζα: Πειραιώς
Αριθμός λογαριασμού: 5087-070937-715

IBAN: GR86 0172 0870 0050 8707 0937 715

BIC: PIRBGRAA