Περισσότερο από μια συνάντηση του διεθνούς επαναστατικού συνδικαλισμού / Δελτίο τύπου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργασίας ΔΣΕ(ΙCL-CIT)

Περισσότερο από μια συνάντηση του διεθνούς επαναστατικού συνδικαλισμού
Η Διεθνής Συνομοσπονδία Εργασίας ΔΣΕ θα συγκεντρώσει στο συνέδριό της στο Ανόβερο
αναρχοσυνδικαλιστικές και επαναστατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο.
Τον Σεπτέμβριο, στο Ανόβερο της Γερμανίας, η ΔΣΕ θα πραγματοποιήσει το 2ο Συνέδριό της,
όπου θα συζητηθούν τα κύρια ζητήματα που απασχολούν την παγκόσμια εργατική τάξη.
Αναρχοσυνδικαλιστικές και επαναστατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο θα
συναντηθούν στο δεύτερο συνέδριο της διεθνούς οργάνωσής τους, της Διεθνούς Συνομοσπονδίας
Εργασίας, που ιδρύθηκε στην Πάρμα το 2018 Η ΔΣΕ συγκεντρώνει ταξικά σωματεία βάσης,
οργανωμένα από τα κάτω προς τα πάνω, τα οποία αντιλαμβάνονται τις συνθήκες εργασίας και τη
μισθωτή εργασία ως μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού συστήματος.
Θα συζητηθούν θέματα όπως το μέλλον των συνταξιοδοτικών συστημάτων, η προστασία του
περιβάλλοντος και η σύνδεσή της με την ταξική πάλη, το μέλλον των δημόσιων συστημάτων
υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης για όλους, καθώς και η αλληλεγγύη προς τη Μιανμάρ και
τη Ροζάβα.
Στη ΔΣΕ θα εκπροσωπηθούν ευρωπαϊκά σωματεία από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την
Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Ελλάδα, αλλά θα παρευρεθούν επίσης
οργανώσεις από την Αργεντινή, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Παράλληλα με την κύρια ατζέντα του συνεδρίου, θα διεξαχθούν συζητήσεις για θέματα όπως το σε
ποιο βαθμό ο διεθνής τομέας των logistics μπορεί να αποτελέσει πεδίο δράσης για το διασυνοριακό
συνδικαλιστικό έργο.
Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΣΕ σκοπεύει να επεκταθεί ακόμη περισσότερο διεθνώς στο μέλλον και να
καλωσορίσει περισσότερα σωματεία στην οργάνωσή μας.
 2ο Συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργασίας (https://www.iclcit.org/)
 22-25 Σεπτεμβρίου, Naturfreundehaus, Ανόβερο.
 Συμμετέχουσες οργανώσεις: Α:
◦ CNT, Confederación Nacional del Trabajo, Ισπανία.
◦ ESE, Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση, Ελλάδα.
◦ FAU, Freie Arbeiter*innen Union, Γερμανία
◦ FORA, Federación Obrera Regional Argentina
◦ IP, Inicjatywa Pracownicza, Πολωνία
◦ IWW, Industrial Workers of the World
◦ USI, Unione Sindacale Italiana, Ιταλία
 Παρατηρήτριες Οργανώσεις:
◦ CNT-F, Confédération nationale du travail, Γαλλία.
◦ Riders x Derechos, Ισπανία
◦ Vrije Bond, Ολλανδία