Χωρίς εικόνα

Οικονομικός Απολογισμός για το 2017 του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της ΕΣΕ Αθήνας

28 Ιανουαρίου 2018 ΕΣΕ Αθήνας 0

ΕΣΟΔΑ υπόλοιπο Ταμείου από 31/12/2016………………..…………52,35 από συνδρομές……………………………………………………..585,00 από ατζέντες 2016……………………..…………………………..61,00 από ατζέντες 2017…………………………………………………..2908,70 από ατζέντες 2018……………………………………………………89,00 εισφορές (οικονομική ενίσχυση)…………………………………2130,25 ενισχύσεις από εξωτερικό (Μιλάνο, Ιένα Θουριγγίας)…….225,00 […]

Χωρίς εικόνα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για το 2015 του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της ΕΣΕ Αθήνας

20 Ιανουαρίου 2016 ΕΣΕ Αθήνας 0

ΕΣΟΔΑ υπόλοιπο Ταμείου από 31/12/2014………………………………456,17 από συνδρομές……………………………………………………….953,00 από πώληση ατζέντας………………………………………………3703,30 από συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού